Câu hỏi được đặt ra:
Bạn đang đi chơi với người yêu, nhưng bạn mắc "ị"
Bạn vào nhà vệ sịnh công cộng.
Bạn sẽ làm gì khi đang "ị" trong nhà vệ sinh công cộng và .....hết giấy

Bên ngoài có người yêu đang đợi.
Không có nước rửa
Ko có cách nào liên lạc với người thân bên ngoài

Hãy nói xem lúc đó bạn làm gì