cứ bình tĩnh xem nhé!! hơi lau 1 chút nhưng vui trước tiên bạn phai vote xem mình nhón máu gì cho công bằng nhé